wstecz

Konkurs Piosenki Patriotycznej z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada

Z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada, zachęcamy dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (klasy I- III szkół podstawowych) do wzięcia udziału w Konkursie Piosenki Patriotycznej. Celem konkursu jest prezentacja umiejętności wokalnych dzieci, pielęgnowanie polskości, rozwijanie wartości narodowych oraz kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. Konkurs Piosenki Patriotycznej jest pierwszym przedsięwzięciem w ramach cyklu „Nasza Wspólna Kultura”. Cykl obejmuje również inne wydarzenia, również o charakterze międzynarodowym: konkursy, wystawy, współpracę z miastami partnerskimi oraz Polonią. Przedsięwzięcia o nazwie „Nasza Wspólna Kultura” mają wzbudzać zainteresowanie dzieci i młodzieży szeroko pojętą kulturą, rozwijać poczucie tożsamości narodowej, kształtować wśród uczestników postawy odpowiedzialności, tolerancji i otwartości na drugiego człowieka, potrzeby integracji różnych środowisk oraz twórczego uczestnictwa w działaniach kulturalnych i artystycznych.

Pomysłodawczyniami cyklu są Małgorzata Maćkowiak i Anna Rosa z Działu Animacji Kulturalnej.

 

REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ W RAMACH CYKLU „NASZA WSPÓLNA KULTURA”

ORGANIZATOR

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy

CELE I ZAŁOŻENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA

 • Pielęgnowanie polskości, rozwijanie wartości narodowych wśród dzieci.
 • Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 • Promowanie dziecięcej twórczości artystycznej.
 • Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień muzycznych.

ZASADY UCZESTNICTWA

 • Konkurs organizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym (klasy I-III) – soliści, duety, grupy dzieci do czterech osób.
 • Jedna placówka może przygotować dwie piosenki, wykonane a capella lub
  z akompaniamentem, maksymalnie z udziałem czterech uczestników.
 • Wykonanie konkursowe powinno być nagrane w formie video w orientacji poziomej.
 • Nagranie wraz z załączoną kartą zgłoszenia należy przesłać w formacie mp4, avi, full HD lub mp3 do dnia 20 października 2021r. drogą e-mailową – na adres m.mackowiak@palac.bydgoszcz.pl (w tytule wiadomości prosimy wpisać: „Nasza Wspólna Kultura - Piosenka Patriotyczna”).
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty online w dniu 10 listopada 2021.

ZASADY OCENY

 • Prezentacje konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa powołana w Dziale Animacji Kulturalnej.
 • Przy ocenie pod uwagę będą brane: dobór repertuaru, walory głosowe, ogólny wyraz artystyczny oraz zaangażowanie.
 • Organizatorzy przedsięwzięcia nagrodzą uczestników najlepszych prezentacji, umieszczając wykonania piosenek w całości lub ich fragmenty na stronie Pałacu Młodzieży i profilu fb Pałacu Młodzieży w dniu 10 listopada 2021.
 • Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 • Informacje dotyczące odbioru dyplomów oraz nagród dla laureatów ukażą się na stronie internetowej Pałacu Młodzieży 10 listopada 2021r.

karta zgłoszenia

Konkurs plastyczno-fotograficzny pt. „Jesień w lesie liście niesie”

dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów kl. I-III i IV-VI SP

– termin nadsyłania zgłoszeń 7.11.2021.


Zachęcając do podjęcia przez dzieci i młodzież aktywności na świeżym powietrzu oraz chcąc rozwijać wyobraźnię, kreatywność i pobudzać twórczą fantazję ogłaszamy konkurs plastyczno-fotograficzny pt. „Jesień w lesie liście niesie”.
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: plastycznej oraz fotograficznej. Należy wykonać pracę plastyczną techniką dowolną lub zrobić zdjęcie „jesiennego liścia” w lesie. Przygotowany obraz uczestnik powinien sfotografować i przesłać drogą mailową na adres: m.mackowiak@palac.bydgoszcz.pl .
Zwycięskie prace zostaną zamieszczone w jesienno-zimowym odcinku materiału „Podróże małe i duże”. Film będzie opublikowany na stronie Pałacu Młodzieży w grudniu. Termin nadsyłania prac: 7.11.2021 r.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs organizowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (I-III i IV-VI SP).
2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przesłanie karty zgłoszenia oraz zdjęcia pracy (format dowolny) z podaniem: imienia i nazwiska zgłaszającego.
3. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 7 listopada 2021 r. drogą e-mailową – na adres m.mackowiak@palac.bydgoszcz.pl (w tytule wiadomości prosimy wpisać: ”Jesienny liść”)
4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: pracy plastycznej i fotograficznej.

Nagroda:
1. Nagrodą w konkursie będzie publikacja zdjęcia w jesienno-zimowym odcinku materiału filmowego „Podróże małe i duże”, który zostanie zamieszczony na stronie Pałacu Młodzieży w miesiącu grudniu.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w formie głosowania komisji konkursowej powołanej w Dziale Animacji Kulturalnej. Informacje dotyczące odbioru dyplomów dla laureatów ukażą się na stronie internetowej Pałacu Młodzieży 7 grudnia 2021r.
Serdecznie zapraszamy!

 

karta zgłoszenia