wstecz

  Rada Rodziców

  Dnia 28.09.2021 (wtorek) w sali nr 115 o godz. 17.15 odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców.
  ZAPRASZAMY!

   

  Biuro Rady Rodziców przy Pałacu Młodzieży jest czynne:
  poniedziałek  7.45-15.45
  wtorek 7.45-17.45
  środa- czwartek  7.45-15.45
  piątek  7.45-13.45 

  Pracownik Biura Rady Rodziców - Anna Tymkowska-Sowińska

  Przypominamy również, że płatności można dokonywać przelewem na konto bankowe Rady Rodziców:
  Santander Bank Polska SA 54 1090 1072 0000 0001 4486 4574
  radarodzicow@palac.bydgoszcz.pl
  Przy wpłacie na rzecz Rady Rodziców prosimy podać imię i nazwisko dziecka, pracownię, nazwisko nauczyciela.

  Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021:

  1. Tomaszewski Wiesław – Przewodniczący RR
  2. Wojciechowska Małgorzata – Z-ca Przewodniczącego RR
  3. Anders Anna – sekretarz RR
  4. Pasterska Grażyna – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  5. Gregorowicz Anna – członekKomisji Rewizyjnej
  6. Opioła-Cegiełka Monika – członek Komisji Rewizyjnej
  7. Dudziak Adam – członek Rady Rodziców
  8. Kurkiewicz Zuzanna – członek Rady Rodziców
  9. Mencfel Anita – członek Rady Rodziców
  10. Pośrednik Szymon – członek Rady Rodziców
  11. Stolarska Agata – członek Rady Rodziców
  12. Szubarga Anna – członek Rady Rodziców