wstecz

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate (9-12 lat), kontynuacja

nauczyciel: Sławomir Posłuszny

Ćwiczenia dyscyplinujące i porządkujące na treningu karate - "Etykieta DOJO". Doskonalenie ćwiczeń rozwijających podstawowe cechy motoryczne: szybkość, gibkość, siłę i sprawność. Doskonalenie podstawowych technik karate oraz nauka technik zaawansowanych. Samokontrola i samodoskonalenie w treningu karate. Popularyzacja zdrowego stylu życia poprzez dbałość o właściwe odżywianie, aktywność fizyczną i higienę osobistą. Higiena i jej wpływ na nasze zdrowie nie tylko w sytuacji epidemii.